עניינים שונים

שאלה: 

שלום לכבוד הרב,
א. ראיתי ברמב"ם שמאמינים לכת השניה (בענין עדים זוממים) יותר מן הראשונה כי זו גזירת הכתוב, שאלתי היא האם יש גם סברא בזה?
ב. למה רש"י נקרא "הקונטרס"?
תודה רבה.

תשובה: 

א. זו גזירת הכתוב, והסברה היא שעדים זוממים, למעשה, מעידים שקודמיהם שקרנים, כי הם לא מעידים עדות שתוכנה מנוגד לתוכן העדות של הכת הראשונה, משום שבמקום כזה, השנייה לא יותר נכונה מן הראשונה. ונוצר לנו מצב של ספק, אלא בהזמה, הכת השנייה מעידה, שהעדים הראשונים היו במקום אחר, בזמן האירוע של העבירה, ולא יכלו לראות את האירוע, ולכן הם מעידים דבר שלא ראו, והם שקרנים. ולכן הכת השנייה נאמנה. ואם תבוא כת שלישית, ותזים את השנייה, נאמין לשלישית, כי יש לנו עדה שהכת השנייה הם עדי שקר, וכן הלאה.
2. פירוש רש"י על התלמוד מכונה קונטרס, כי הוא כתב את פירושו, קונטרסים קונטרסים, שהופצו מיידית לתלמידים, אף שטרם השלים רש"י את כל פירושו על הש"ס.

תאריך: 
02/11/12 י"ז חשון התשע"ג
x

Audio Playlist