כל נדרי

שאלה: 

לרב שלום וברכה האם בתפילת כל נדרי מותרים גם נדרים שלא פרטנו ואנו רוצים להתירם חג שמח

תשובה: 

אמירת כל נדרי אינה מתירה נדרים, כי לא כך מתירים נדרים, אולם יש רק מסירת הודעה על ביטול נדרים עתידיים. והודעה זו בעלת תוקף הלכתי, שאם ננדר בשנה שלאחר מכן, ושכח את ההודעה כשנדר, הנדר בטל. אולם אם זכר את ההודעה בשעה שנדר, הרי הנדר ביטל את ההודעה לאותו נדר, והנדר תקף.

תאריך: 
27/09/12 י"א תשרי התשע"ג
x

Audio Playlist