מורה נבוכים

שאלה: 

לרב שלום וברכה פתחתי את הספר מורה נבוכים ועיינתי בפתיחה של רבינו ושם הוא רושם לא זכור לי איך אבל הוא אומר שרק מי שלומד בעיון ילמד את הספר.
1. מי מתאים ללמוד מורה נבוכים?
2. האם יש את את הספר עם פירושים? שנה טובה ומבורכת

תשובה: 

רק מי שמילא כריסו בבשר וביין, כלומר למד תלמוד ופוסקים ויודע בהלכות ומקיימן ביראת ה' אמתית, רשאי לעסוק במורה נבוכים, אך יכשיר עצמו לדרכי היקשים ולימוד עיוני מעמיק. אם אינו בגדר הנ"ל, וצמאה נפשו לדעת שמץ מנהו מהמורה נבוכים, ובמיוחד מציקות לו בעיות אמונה ילמד מורה נבוכים רק מחכם אמתי, שיראתו קודמת לחכמתו, ושיודע תלמוד ופוסקים, ונוהג הלכה למעשה, על פי הם, ואותו חכם, חכם בחכמות כלליות, ובתורת ההיקשים.

תאריך: 
14/09/12 כ"ז אלול התשע"ב
x

Audio Playlist