ברכת המפיל

שאלה: 

שלום לכבוד הרב,
1. האם ניתן לברך בשם ומלכות את ברכת המפיל גם לאחר חצות הלילה?
2. אדם ששנת הקבע שלו מתחילה לאחר עלות השחר גם כן מברך את ברכה זו?
3. האם מותר לדבר בדברי חול לאחר ברכה זו וק"ש?
תודה רבה ויישר כח

תשובה: 

1. כן. כי רבינו, תפילה, ז, א, כתב בלילה. ולילה הוא מצאת הכוכבים עד עלות השחר. אולם עיין שו"ת יחוה דעת ח"ד, כא, שהביא דעות מקובלים שאין לברך המפיל אחר חצות, והביא דעת פוסקי הלכה שהתנגדו לדעת המקובלים, כגון מהר"י בסאן בשו"ת לחמי לתודה, עט, שכתב ש"אין באמת כן". וכן בספר "עמך יהושוע" אחרון דף קסא ע"א שזה מנהג דורות. אמנם הגר"ע יוסף התחשב בדעת המקובלים והורה שאין לברך המפיל אחר חצות, בשם ומלכות, אך לפי רבינו, יש לברך במשך כל הלילה.
2. לא.
3. כן.

תאריך: 
10/09/12 כ"ג אלול התשע"ב
x

Audio Playlist