דילוג לתוכן העיקרי

שימוש כפול בתוכנה

שאלה

לק"י שלום וברכה אחי ואני לומדים בישיבות שונות, שנינו סמוכים על שולחן אבינו, ויש לנו עותק אחד של התוכנה 'אוצר מכון משה'. האם שנינו יכולים במקביל להשתמש (שימוש אישי) בתוכנה או שמא עלינו לרכוש עותק נוסף?
תודה רבה

תשובה

אמנם לא שאלתי את הנהלת מכון מש"ה אם פרסמו כללים בעניין הקונים תכנת "אוצר מכון משה", אבל אני מניח שהם ככל וכרוב מייצרי תכנות, שהרוכש תכנה, ובמיוחד תכנה ללימוד תורה, שהיא כספריית קודש, שהרוכש וכל מורשיו, יכולים להשתמש בהם כדי ללמוד תורה, והאיסור הוא רק להעתיק התכנה. אבל בדרך שעליה אתה שואל, יגדיל תורה ויאדיר.