גזל

שאלה: 

א.
רציתי לדעת בשימוש בתוכנה פרוצה שמתעדכנת (מתחברת למחשבים של החברה לצורך כך ומורידה מהם מידע שזמין רק למי שרכש את התוכנה )-(אופן אוטמטי)
1. האם בכה"ג גם נחלקו הפוסקים האם יש איסור גזל
1.1 ומה הדין בחברה בורסאית שרוב המניות שיכות לגוי
1.2 ומה הדין אם העידכונים ניתנים להורדה באופן ידני ורק להשתמש צריך רשיון האם יהיה
א. מותר להוריד ולהשתמש (ע"י פריצה) בלי רשיון
ב. להוריד באופן אוטומטי
ב. כשהייתי קטן נכנסתי למכולת ובטעות הפלתי תבנית ביצים (נשברו בערך 2-3) המוכר ראה הרים את התבנית וגער בי אבל לא דרש תשלום האם צריך לשלם לו (הבעיה היא שהוא כבר לא עובד שם אלא הבנות שלו ואני לא יודע אם הוא בין החיים וככה שזה יהי בעיה לתת להן ולהגיד שיחלקו בניהם 6 שקלים הם חילונים ונראה לי שיהיה קשה להסביר להם בהנחה שאין להם אח )

תשובה: 

א. אני בדעה ששימוש בתכנית בלי היתר בעליהן, בכל דרך שהיא, גם אם השמירה עליהן מפני מסיגי גבול הבעלים, הוא בלתי אפשרי, האיסור גניבה או גזילה, בעינו עומד. כי אי היכולת של אדם לשמור על נכסים מפני גנבים, עדיין אין בה כדי להתיר לגנבו, ואין זה כזוטו של ים, שנחשולי הים סוחפים את הנכס, והנכס הופך להיות אבוד מבעליו, גם בלי גנבים. ובמקרה דנן, הנכס אבוד מבעליו, רק אם יימצאו בני אדם שיעברו על לא תגזול, או על לא תגנוב.
ב. קטן שלא הגיע לבגרות, שהזיק, פטור מלשלם. ולכשיגדל, יש בזה מידת חסידות אם ישלם. אבל במקרה דנן המוכר ראה ששברת את הביצים בטעות, וגער, ולא דרש תשלום, משמע שמחל, ולכן אין זה גדר מידת חסידות, בנסיבות כאלה.

תאריך: 
01/09/12 י"ד אלול התשע"ב
x

Audio Playlist