קפה בוץ

שאלה: 

שלום מארי ערוסי
1. מה ברכה על קפה בוץ. למדו עם חברה וסכמנו רובם ככולם שברכתו העץ וזה המקור ירקות שדרכן להישלק ששלקן–מברך על מי שלק שלהן, בורא פרי האדמה
2. האם oats קוואקר הוא אחד מחמשת המינים
תודה רבה ושכרו כפול מן שמים

תשובה: 

אין דרך לאכול גרגירי קפה, ואין דרך לשלקן ולאכלן שלוקים. אלא גרגרי קפה נקלים ונטחנים ונסתננים במים חמים, לצורך טעם. ואע"פ שבקפה בוץ יש הרבה קפה טחון, אבל מכלל ייעודו העיקרי שנותן טעם לא יצא, ולכן ברכתו שהכל. במיוחד אם ניתן לשוב ולשים מים רותחים על הקפה הטחון שנשאר שקוע בתחתית הכוס, שזה מוכיח שטרם פג כוחו לכל דבר. בעוד שהירקות השלוקים, לאחר שליקתן, אין שום שימוש ותועלת בירקות השלוקים, רק במים שנתבשלו בתמצית הירקות.
2. בפרסומים המדעיים נאמר שהם מחמשת מיני דגן.

תאריך: 
01/08/12 י"ג אב התשע"ב
x

Audio Playlist