תורת הסוד

שאלה: 

1. בספרות חז"ל מוזכרת במספר מקומות תורת הסוד, מעשה בראשית, מעשה מרכבה, פרדס - פשט, רמז, דרש ו"סוד" ועוד ורציתי לדעת מה הייתה לפי רבנו אותה תורת הסוד כי מהגותו נראה בפירוש שהיא לא מה שנקרא בימינו תורת הסוד.
2. מה הייתה דעתו של הגר"י קאפח זצ"ל על מה שנקרא "ספרות ההיכלות והמרכבה" האם אותו יחס שהיה לו לספר הזוהר או שהוא האמין שהיא באמת מחז"ל? והאם הרמב"ם הכירה?
תודה

תשובה: 

1. תורת הסוד עוסקת בסתרי תורה, כלומר בעניינים אלוקיים, מציאותו, אחדותו, השגחתו ועוד. ויש שיטות שונות בין חכמי ישראל בעניינים אלו, בין תנאים, בין אמוראים, בין גאונים, בין ראשונים ובין אחרונים. ולכן כל חכם בדרכו שלו, ובלבד שכיוון לבו לאביו שבשמים, ושיהיה נאמן לשלושה עשר עיקרי האמונה.
2. לא שמעתי ממנו התייחסות לספרות ההיכלות.

תאריך: 
04/06/12 י"ד סיון התשע"ב
x

Audio Playlist