דילוג לתוכן העיקרי

גזל

שאלה

לכבוד הרב אני עובד בחברה שנותנת תמיכה טלפונית. קרה ובמהלך השיחה הצעתי לבדוק אפשרות אחרת, והיתה צריכה לקנות אותו חלק, ובסוף התברר שכלל לא היתה צריכה לקנות אותו חלק. אני כלל לא ידעתי שהיא לא היתה צריכה לקנות אותו חלק, כך שההצעה הגיע מצידי בתמימות לפי מה שאני בתור תומך הסקתי. ללקוחה אגב לא היה הפסד מרובה, שהרי אותו חלק שקנתה הוא יכול להיות שימושי בעתיד. אותו חלק עולה בערך 15-20 שקל שאלתי היא האם נחשב שגזלתי את הלקוחה. יש לציין שגם אם ארצה אין באפשרותי מטעם תומך בחברה להחזיר ללקוחה את הכסף שהרי זה היה בתור הצעה לפיתרון תקלה. וגם לבקש סליחה זה בעיתי שכן אין לי את פרטי הלקוחה (זה מוקד ארצי). מה דיני כבוד הרב?
תודה וכל טוב

תשובה

מבחינה עקרונית דין פרוטה כדין מאה, וגרמה לה בשוגג, להוצאה יתירה של כ 15-20 ש"ח, שייתכן והיא לא חפצה באותו חלק. והיית צריך לבוא עמה בדברים, אם מחלה, מה טוב ומה נעים, ואם לא מחלה, למצוא דרך לפצותה, שהרי סוף סוף היא יכולה ליהנות מאותו חלק. לכן, מבחינה מעשית, המשך לנסות לאתר אותה כדי להסיר העניין כנ"ל, ובכל מקרה רשום פרטי המקרה בפנקסך, לרבות ערך אותו חלק, ואם אי פעם תאתר אותה, או תיפגשו באקראי, תסדיר העניין כנ"ל. ובשלב זה, די בחרטתך, ובתשובה לה'.