דילוג לתוכן העיקרי

בורר שפרסם חסיון

שאלה

בס"ד לכבוד הרה"ג רצון ערוסי שליט"א שלום וברכה לאחדשכת'ה שאלה הלכתית : האם בורר המודה שהוציא חיסיון בניגוד לסיכום בע"פ בנוכחות הצדדים צריך לפסול את עצמו, או לחילופין צריך להענות לבקשת אחד הצדדים ולפסול את עצמו כבורר, למרות שהבורר טוען שיש לו סיבה מוצדקת. נתונים נשאלה: טענת המבקש, שלא קיבל את הבורר על דעת שיוציא את החיסיון לרה"ר. אודה לכבוד הרב על תשובה מהירה

תשובה

ברור שאם סיכמו בעלי הדין עם הבורר לשמור על חיסיון, שהבורר מחויב בדבר, כי גם בלי הסיכום, בורר חייב בשמירת החיסיון, כל שכן כשסיכמו במפורש על כך. אולם מכאן עד לפסול את הבורר, יש צורך לשמוע את הבורר, שלדבריך הוא נותן צידוק למעשהו, וכיצד אוכל לחוות דעה, כשלא שמעתי אותו ואת בעלי הדין?!