מתי כבר נקריב קרבן פסח?

שאלה: 

חודש ניסן שוב בפתח. וזה השנה הארבעים וחמש לשיבתינו להר הבית, וקרבן הפסח עדיין לא הקרבנו אפילו פעם אחת. מדוע? ומתי כבר נקריב את קרבן הפסח? אנא תשובות חיוביות לשני השאלות הללו.

תשובה: 

אנו שותים ארבעה כוסות, כנגד ארבעה לשונות של גאולה: והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים והצלתי אתכם מעבודתם וגאלתי אתכם ולקחתי אתכם לי לעם לצערנו, טרם הגענו לכוס החמישי כנגד והבאתי אתכם אל הארץ. כי בגלל החילון והניכור לתורתנו הקדושה, שהיא מהות לאומיותנו, אנו עתה במצב של טיפול וחיזוק המהות הלאומית הייחודית והייעודית של עמנו כעם ה'. אמנם הגענו פיסית לארצנו הקדושה, אבל עדיין אחים רבים מתייחסים לארצנו הקדושה, כאל מדינה, וכאל מקלט מדיני ביטחוני וכלכלי. הגאולה השלמה היא כשנצליח לשכנע את כל בני עמנו, שאנו עם ה', עם קודש, ששב לארץ קודש, שבמרכזה ירושלים עיר הקודש, והמקדש, והכל עפ"י תורתנו הקדושה. ואם כן, מדובר בתהליך ממושך, אנו מאמינים שהוא יתגשם, חובתנו להתאחד כדי להשיב אחים שרחוקים מתורה ומצוות, לצור מחצבתנו ולהתפלל לה' שיסייענו במעשי רצונו ושישלח משיח קדשנו, שיבנה בית מקדשנו ושם נעשה קרבנות חובותינו.

תאריך: 
25/03/12 א' ניסן התשע"ב
תגיות: 
x

Audio Playlist