דיני ממונות

שאלה: 

שלום וברכה במסגרת עבודתי בשנה שעברה כמורה, נתתי שעות תגבור לתלמידים כהכנה לבגרות. התשלום ניתן לי מעמותה ששמה לעצמה מטרה להעלות את ציוני הבגרות בתיכונים. רכז התכנית דיווח עלי משום מה יותר שעות ממה שנתתי בפועל. שאלותי הן :
א. האם אני חייב להחזיר את ההפרש?
ב. אם כן - האם אני יכול להחזיר בשעות אותם אתן לתלמידים כנגד השעות אותם קיבלתי שלא כדין בהנחה שהמטרה הינה אותה מטרה? (העמותה הקודמת כבר אינה פעילה בבית ספרנו)
תודה

תשובה: 

א. אם הדיווח היה מוטע, ה בוודאי שאתה חייב להחזיר. ואם הדיווח היה מכוון, משום שברצונו לשפר את שכרך, בגלל טיב עבודתך והשקעתך - אינך חייב להחזיר.
ב. דרך ההחזר צריכה להיות מתואמת עם הרכז.

תאריך: 
14/02/12 כ"א שבט התשע"ב
x

Audio Playlist