ברכות

שאלה: 

שלום וברכה לכבוד מארי
1) יש להזכיר חוה"מ בברכת מעין שלוש? לא כתב רבנו זאת, וכ"ש את הנוסחץ
2) ברכת 'יהללוך' שבסוף ההלל - מקום שנהגו יברך. הכיצד? הלא אין מברכים על מנהג, והברכה הזו היא מנהג? ולמה לא חייבו חכמים את כולם לברך ברכה זו כמו רוב שאר הברכות? ושכרו כפול מן השמיים.

תשובה: 

1. לפי רבינו - לא. אך יש סידורי תימן שיש בהם התייחסות לחוה"מ.
2. הכלל שאין מברכים על המנהג, פירושו, שאם עושים מעשה, שאין חיוב לעשותו, לא מכח דין תור, ה ולא מכח תקנת חז"ל, רק מכח מנהג, אין מברכים עליו. לדוגמ, ה על הלל בימים טובים ובחנוכה מברכים כי אמירתו באותם זמנים, היא מכח תקנת חז"ל. ואילו בחול המועד פסח ובר"ח, אמירתו מכח מנהג ולכן אין מברכים עליו, אשר קדשנו וצוונו. הראית לדעת, שהכלל הנ"ל מתייחס לברכה הראשונה שנקראת ברכת המצוות, לא לברכה האחרונה יהללוך. כי הברכה האחרונה אינה ברכת המצוות, אלא ברכת שבח והודא, ה ואמירתה תלויה במנהג.

תאריך: 
13/01/12 י"ח טבת התשע"ב
x

Audio Playlist