דילוג לתוכן העיקרי

על הניסים

שאלה

שלום רב,
1. לדעת רבינו הרמב"ם - האם יאמר "על הניסים" אם התפלל ערבית מבעוד יום אחר פלג המנחה בלילה הראשון של חנוכה כשעדיין לא נכנס החג? וכן לעניין "יעלה ויבוא" אם התפלל ערבית מבעוד יום, האם יאמר?
2. בפורים האחרון התפללו כמה ערבית לאחר פלג המנחה ואחר כך אכלו את סעודת הפורים., האם לדעת רבינו הרמב"ם אכן יצאו ידי חובת סעודת פורים ומה הדין לענין אמירת על הנסים בברכת המזון של הסעודה?
3. בפורים - ירושלמי שמתפלל שליח ציבור במנחה בשפלה בט"ו באדר בתפילה אחת (והוא מוקף שצריך לומר "על הניסים") האם יאמר "על הניסים"? ומה יעשה אם מתפלל לחש וחזרה? בכבוד רב ותודה מראש, לוי.

תשובה

1. כן. כי זהו עניין של נוסח תפילה, ואפשר להקדים תפילת ערבית עד כמחצית שעה לפני השקיעה, לא מפלג המנחה.
2. כיצד אכלו והרי הצום (תענית אסתר) מסתיים רק אחרי השקיעה?! זאת ועוד, הרי משתה פורים, הוא ביום ולא בלילה, כשם שגם משלוח מנות איש לרעהו ומתנות לאביונים, ביום ולא בלילה.
3. לאמ יאמר על הניסים, אך גם לא הוא יהיה ש"ץ.