דילוג לתוכן העיקרי

נץ נראה

שאלה

לכבוד הרב איפה שאני (תימני הנוהג לפי שיטת רמב"ם ומארי) מתפלל בבוקר (אצל מנין ספרדי) מתחילים תפילת שמונה עשרה לפי שעה שמצויה בלוח, והשעה מוגדרת כ"הנץ הנראה"
1) מה זה הנץ הנראה?
2) יש גם נץ נסתר?
3) מה שיטתנו לגבי תחילת זמן תפילת שמונה עשרה? נץ נראה או נסתר?
4) ראיתי בתשובה שהרב כתב לאדם ששאל לגבי זמן תפילה לכתחילה והרב כתב עד 4 שעות. איך זה מסתדר עם זמן ק"ש שזמנה לכתחילה "עם הנץ החמה"? "ואם עבר וקרא לאחר מכן - יצא"? (לפי משנה תורה אהבה הלכות ק"ש)
5) ראיתי גם בתשובה שתלמיד ישיבה שאל את הרב מה יעשה עם בשר בישיבה הרי זה לא חלוט האם עדיף שיהיה צמחוני, והרב ענה לו שיאכל שניצל, ובתשובה אחרת מובן מהרב ששניצל צריך הבהוב, כיצד זה מסתדר עם שיטת הרב? יורנו רבינו דרך ד'

תשובה

1-3. אבותינו לא התנהלו עפ"י שעונים, אלא עפ"י הסתכלות ברקיע, וידעו היאך להסתכל, ובהרבה מקרים התפללו כמוך להנץ החמה. לא כן אנחנו, כסומים בארובה, ואנו מתנהלים לפי לוחות שמציינים שעות, וכל עוד לא הכנו לוח התואם את שיטת רבינו, אין לנו אלא לסמוך על לוחותיהם.
4. סוף זמן ק"ש שלוש שעות. סוף זמן תפילה ארבע שעות. אחרי שלוש שעות, קורא ק"ש כקורא בתורה.
5. עלינו לדעת, שבימינו, בשר שאנו צורכים מן האיטליזים, הוא כבר מוכשר, חתיכות גדולות, שלא לפי שיטתנו ההלכתית. ולכן יש לנו שתי הכשר, אחת לכתחילה, והשנייה בדיעבד, ולשעת הדוחק. הראשונה - שנחתוך את הבשר שצרכנו לחתיכות, בגודל הנאכל, נהבהבם באש, ואח"כ נחלוט אותם ונבשלם. השנייה - לחלטם, בין במים רותחים בין בשמן רותח, שמן עמוק. בישיבה זהו מצב של שעת דוחק, לבני תימן שבישיבה, לכן יכולים לאכול שניצל שנחלט בשמן רותח עמוק.