דילוג לתוכן העיקרי

ק"ש שחרית

שאלה

לכבוד הרב אני נוהג לפי מארי והרמב"ם יש ימים שאני מתפלל אחר הנץ החמה ויש חשש שבתפילה כבר יעבור זמן ק"ש איך אנהג? יש לציין שהמתפללים שם ממהרים לקרות ק"ש (ולא בתפילה אלא קודם שהתחילה) קודם שיעבור זמנה. אני רוצה לצאת יד"ח ק"ש בזמנה. יש לציין שאני קם קודם הנץ אך מסיבות אחרות אני מגיע לתפילה שמתחילה בזמן קצת קודם זמן ק"ש ואני מפחד שזה גבולי. האם אוכל לקרות קודם הנץ ק"ש עם ברכות ק"ש וכך אצא יד"ח בזמנה? ואם כן מה אעשה בתפילת הציבור כשנגיע לברכות ק"ש איך אנהג? יורנו רבינו דרך ד'. כל טוב

תשובה

קרא ק"ש בלי ברכות בזמנה. ואח"כ התפלל עם הציבור לרבות ק"ש וברכותיה.