שופר

שאלה: 

שלום לכבוד הרב שליט"א.
כבודו כתב לגבי תקיעת שופר:"רק תשע שהן 30 - זו חובת היחיד מן התורה. על פי חכמים, ששילבו בין המסורות של התרועה, ורק הציבור חייב ב 40, ויש נוהגים 41."
1. האם ה30 קולות מיושב הן חיוב מהתורה, ושאר התקיעות -10 במוסף, ותרועה גדולה הן מנהג?
2. לגבי היום השני של שמיעת קול שופר - ב' בתשרי. האם ה30 קולות מיושב הן חיוב מדרבנן, ושאר התקיעות -10 במוסף, ותרועה גדולה הן מנהג?
תודה וכל טוב.

תשובה: 

1. השלושים קולות שמיושב, עיקרן מן התורה. כלומר תשעה קולות הן מן הצתורה, אלא שהן הפכו 30 בגלל הספק שנפל אם התרועה היא הקולות הרועדים, או קולות שברים, או שניהם. ה 10 שבמוסף, הן תקנת חכמים, כחובת ציבור, בנוסף לחובת היחיד. רוצה לומר, ה 30 הם חובת כל יחיד. וה 10 הן חובה נוספת על הנ"ל, שחייבו את הציבור. ולכן יחיד שאינו מתפלל בציבור אינו תוקע במוסף.
2. כל התקיעות ביום שני, בין חובת היחיד, ובין חובת הציבור הם מדרבנן.

תאריך: 
27/11/11 א' כסלו התשע"ב
x

Audio Playlist