דילוג לתוכן העיקרי

ברכה על טבאק הרחה

שאלה

לרב השלום והברכה! לא ראיתי שמברכים על הטבק שמריחין בו ולכאורה אין סיבה שלא לברך ובכף החיים ובאור לציון כתבו שהמנהג לא לברך כי אין לו עיקר או שעשוי מחומרים מלאכותיים. אבל מאובנתא דלבא נראה שאין רבנו מסכים לדעתם לפי טעמיהם, אך לא מצאתי מקור מפורש על כך כי גם מהרי"ץ א, קפ לא התייחס לשאלת הברכה, ולא בשו"ת דברי חכמים סי' כ ואף לא בברכת משה לרב אשואל (ועל האחרון קצת תימה) וגם לא בדברי מארי ואפשר שלא שנא מכל מיני הקטורת והאבקות משרפי קוצים ועלים ומיני מוגמר המובאים שם בהלכות שברכתן עצי בשמים. הדן לפניו ע"ג קרקע נהוראי יהב ירושלים

תשובה

אכן אין מברכים, כי אין צורך לברך. אולם האזן בהלכה יומית באתר "נצח ישראל" באודיו תשובה לשאלה זו. אלא שלאחר ההלכה הזאת ניגש אלי מי שבקי בייצור טבק הרחה, ואמר לי ששמים מי ורדים עזי ריח בחומר הטבק, ולכן צדקו האחרונים שאמרו שאין מברכים עליו, כי הוא ריח שאין לו עיקר, כמו מוגמר בבגדים. שהמריח מובגר חייב בברכה. והמריח ריח המוגמר בבגדים אינו מברך כי לריח ז האין עיקר. אולם לענ"ד יש סיבה נוספת שאין מברכים על ריח הטבק, כי אין מברכים אלא על ריח טוב,, וזה אינו ריח טוב אלא ריח מבגרה, ריח חריף. וכלל הוא בכל התורה, שהכל נקבע עלפי הרוב. ואין הרוב נהנים מריח זה. ואם תימצי לומר שעל טעם וריח אין להתווכח, הטבק אינו שונה מריח טבו שלא נועד להינות מריחו בטוב אלא לסלק ריח רע מבית הכסא, או לגמר את הכלים, עיין רבינו, ברכות, ט, ח, והירושלמי שהביא מורנו הרב יוסף קאפח ז"ל, באות כג. והטבק נועד בעיקר לפתוח את הנחיריים.