דילוג לתוכן העיקרי

כיצד לנהוג?

שאלה

יורנו מורנו כיצד עלי לנהוג? אני בן למשפחה מעורבת בה האב מיוצאי עדות המזרח והאם מיוצאי תימן. מאז היותי ילד חונכתי על ברכי סבי מצד האם הן בהנהגות תימן והלכותיהם והן ביטוי המילים בתפילה (סבי נהג כרמב"ם לרוב כמנהג הדרדעים - דור דעה) לאחרונה פגש אותי אדם ואמר לי שמכיוון שאבי מיוצאי עדות המזרח עלי להתפלל בנוסח שלו ולנהוג לפי ההלכות של הגר"ע והשו"ע ואין כל צד היתר לנהוג על פי הלכות הרמב"ם בטענה שמע בני מוסר אביך ואל תיטוש תורת אימך. יש לציין כי אבי (הן מפאת זמן והן מפאת ידע) לא לימדני תורה (על כל גווניה כגון גמרא משנה וכו'). האם צודק אותו אדם ועלי לשנות מדרך סבי מצד אימי ולנהוג לפי עדת אבי?
תודה רבה וה' יברך את הרב ויאיר עיננו מתורתו.

תשובה

נכון שיש חובה לשמור על מורשת אבות, אולם כשאדם לא חונך ע"י אביו למורשת אבותיו, והוא למד תורה ומצוות במסגרת שונה ממורשת אבותיו, ובזכותה, הוא שומר תורה ומצוות, ואם יקשה לו לשנות את המסגרת ואת דרכי התנהלותו, ואם החזרה למורשת אבותיו תחליש אותו ביהדותו, אם בגלל, שכבר התרגל, ואם בגלל שאין לו קהילה שנוהגת לפי מורשת אבותיו, חזקה ביהדות, ברמה שכבר הורגל אליה, עליו להמשיך בדרך שבה התחנך, כי הדבר העיקרי בהלכה להבטיח שהאדם יוכל להיות יהודי שומר תורה ומצוות. ומורשת אבות היא אמצעי אבל לא בלעדי, ובוודאי לא כשאין נסיבות מבטיחות ומועילות.