שונות

שאלה: 

לכבוד הרב שלום רב
1) אם הרב יוכל לפרט לנו את השיעורים בגרמים לגבי שיעורים הנ"ל כזית כביצה ואם אנחנו מתייחסים לנפח או למשקל.
2) אם אכלתי ירקות ואורז (לדוגמא) ואחר מכן נמלכתי לאכול לחם ולא אכלתי כשיעור חיוב ברכה אחרונה של ברכת המזון, האם אני מברך ברכה אחרונה או לא מברך בכלל.
3) מה שיעור זמן של אכילת פרס?
4) האם שונה זמן האכילה (כדי ששיעורים יצרפו לחיוב ברכה אחרונה) של לחם ומזונות?
5) האם צריך לעשר מכסף שקיבלנו מהחתונה?
6) האם בקידוש כשאני שותה רביעית יין אני צריך לברך ברכה מעין 3 לפני המוציא?
7) בהלכות שופר כותב הרמב"ם בתקיעת שופר של עיר הנדחת לא יצא ידי חובה (מארי - מטעם מצוה הבאה בעבירה) ובשופר הגזול אם תקע יצא שאין בקול דין גזל, אז מדוע לא נאמר אותו דין גם בשופר של עיר הנדחת, שאין איסור בשמיעת הקול, הרי בשופר הגזול גם אין דין של איסור שתוקע בשופר גזול?
תודה רבה ויום טוב

תשובה: 

1. המשקל משתנה מחומר לחומר, בגלל משקל סגולי שונה, ולכן השיעורים נקבעים לפי נפח. ונפחו של כזית הוא פחות מכגרוגרת (=או כשליש ביצה בינונית), ובקמח משקל נפח זה כ 11 גרם, ובמים המשקל כ 15 גרם. עיין דברי מורנו הרב יוסף קאפח ז"ל, עירובין, א, יב, אות כט.
2. אם אכלת פת בשיעור, אתה חייב ברכת המזון, ואם לא, ברך בורא נפשות, בגלל הירקות והאורז.
3. כפסק זמן שבו אוכלים שלוש ביצים, בינוניות, זו שיטת רבינו. לפי רש"י, כשיעור אכילת ארבע ביצים בינוניות.
4. אותו שיעור.
5. כן. אבל רק לאחר שאתם מנכים את כל חובותיכם והוצאותיכם.
6. לא. כי הקידוש הוא לצורך הסעודה, ואין קידוש שלא במקום סעודה.
7. שופר של עיר הנדחת הוא שופר נעבד, שהוא בעצמותו דבר אסור, ולכן אם תקע בו לא יצא, בגלל מצווה הבאה בעבירה. לא כן שופר הגזול. הוא בעצמותו דבר מותר, שהרי יכול הגזלן לקנותו בשינוי, וכל שכן צד ג'. והקול היוצא עמנו, אין בו ממש, כי אין גזל בקול. במיוחד שניתן לשמוע קול שופר בלי להגביה השופר, כך שלא גזל גוף השופר.

תאריך: 
06/10/11 ח' תשרי התשע"ב
x

Audio Playlist