המלך המשפט

שאלה: 

מו"ר הנכבד. בעשרת ימי תשובה נוהגים להוסיף המלך המשפט.
1. אם מדובר במנהג, מדוע יש חובה לחזור אם לא אמר?
2. מהו גדר של צריך לחזור?
א. אם סיימתי כל התפילה עלי לחזור להתחלה או לברכת השיבה שופטינו?
ב. אם נזכרתי אחר שעבר זמן תפילת שחרית, עלי להתפלל מנחה תשלומים? תבושר במחילה וסליחה וכפרה

תשובה: 

1-2. לפי רבינו, זהו דין ולא מנהג, ואם טעה:
א. ולא חתם המלך המשפט, חוזר לברכת השיבה. ואם גמר התפילה - חוזר לראש התפילה.
ב. כל שצריך לחזור על תפילתו, כאילו לא התפלל, ואכן אם עבר הזמן של התפילה וטרם נודע לו שטעה, הרי זה כמי שלא התפלל בשוגג וצריך להתפלל תשלומין. ניתן להאזין להלכה יומית באתר "נצח ישראל".

תאריך: 
04/10/11 ו' תשרי התשע"ב
x

Audio Playlist