מספר שאלות

שאלה: 

שלום לכבוד הרב שליט"א.
אני תימני בלדי אנו נוהגים לתקוע 41 תקיעות.
1. מצות עשה מהתורה לשמוע קול שופר ב - א' בתשרי. האם כל ה -41 תקיעות הן חיוב מהתורה?
2. מצות עשה מדרבנן לשמוע קול שופר ב - ב' בתשרי. האם כל ה -41 תקיעות הן חיוב מדרבנן?
3. מה פירוש המילים "פדה סועים"?
4. שופר - שפופרת. ציצית - שהפתילות צצות מהבגד. מה הפירוש המילולי של המילה לולב? אם אפשר מקור.
5. נוהגים לכרוך שבע כריכות של תפילין. קראתי שהשבע כריכות הן כנגד שבע ברכות בחופה. הקשר על האצבע הוא כמו טבעת, כדי להראות את הקשר שלנו לבורא עולם, כמו חתן וכלה. האם הרב יודע היכן זה כתוב?
תודה וכל טוב.

תשובה: 

1. רק תשע שהן 30 - זו חובת היחיד מן התורה. על פי חכמים, ששילבו בין המסורות של התרועה, ורק הציבור חייב ב 40, ויש נוהגים 41. 2. כנ"ל.
3. פדה סועים - פדה נוסעים, כלומר גולים, נוקדים, עיין תפילין, נה, ח - ט, רוח סועה, ובמפרשים שם.
4. על דרך הדרש, סוכה, מה, ב, לולב - לו לב אחד. ואולי שגם מבחינת הפשט, לו (=לדקל) לב, שהלולב בלבו של הדקל. כן ניתן לפרש לולב מלשון לבלוב, שהלולב הוא הלבלוב של הדקל לפני שהוא הופך ענף פשוט לצדדי הדקל.
5. עיין בספר הכוונות לאר"י, בשו"ע, או"ח, כז, ח, התייחס לשני מנהגים שש כריכות או שבע כריכות. ובמעיל קטן הביא טעם לשבע כריכות כנגד שבע הנערות שבמגילת אסתר. ולפי עיקר הדין, מותח הרצועה מהקשר שעל התיתורא עד לאצבע האמצעית וכורך כדין שתהיה קשירה תמה. וקשרתם, וקשר - קשר ראשון של התיתורא. תם - תמה, קשר שעל האצבע.

תאריך: 
01/10/11 ג' תשרי התשע"ב
x

Audio Playlist