מורה הנבוכים

שאלה: 

לכבוד מורנו ורבנו מאיר אפילתנו מארי רצון ערוסי הי"ו שלום עליכם, במקומות רבים הרמב"ם כותב כי ה' יתעלה (א) "אינו גוף" (ב) ואינו "כוח בגוף". מהי הכוונה בכל אחד מן המושגים, מה ההבדל ביניהם, ומהו "כוח בגוף"? אני מקווה שהשאלה נשאלה כהלכה, דאל"כ עם הרב הסליחה.
בתודה רבה

תשובה: 

א. אינו משהו גשמי.
ב. גם אם אינו גשמי, הוא אינו כח בגוף, כמו כח חיות, בגוף, או כח שכלי, בגוף, כי ה' הוא הכל. ועילת הכל, ואין ליחס לו צמצום כל שהוא, גם אם מתייחסים למציאותו במשמעות רוחנית או מופשטת.

תאריך: 
25/09/11 כ"ו אלול התשע"א
x

Audio Playlist