פסיקת הלכה

שאלה: 

לכבוד הרב שלום. ידועה דעתו של רבנו שכל רב פוסק כפי ראות עיניו ויכול לחלוק על קדמוניו. האם דבר זה תקף"לפי רבנו"גם לאמוראים ותנאים"באופן תיאורטי כיוון שלא ראינו שאמורא חולק על תנא".
תודה רבה

תשובה: 

לא לפי ראות עיניו, אלא לפי הנראה לו ממקורות התלמוד. ולכן אינו יכול לחלוק על חכמי התלמוד.

תאריך: 
22/08/11 כ"ב אב התשע"א
x

Audio Playlist