תפילת ראש השנה

שאלה: 

מהו המקור למנהג תימן להתפלל את תפילות ראש השנה בבכי? הרי ידוע ששאר הקהילות לא נוהגות כך ואף מביאות מקורות לכך לאסור להיות עצובים בראש השנה.

תשובה: 

כי מדובר ביום הדין, והבכי לא בכי בגין צרה, אלא בכי של בושתנו בעמדנו מול מלכי המלכים, הקב"ה, כשהננו בגלל חטאנו, לא ראויים חלילה להיות בניו, במיוחד כשחיינו תלויים מנגד, אם כבנים או כעבדים, בכי זה ניתן להכשיר, כי אינו בכי בגין צרה ולא בכי תחנונים.

תאריך: 
15/08/11 ט"ו אב התשע"א
x

Audio Playlist