דילוג לתוכן העיקרי

אירוח רווקה

שאלה

שלום רב בת זוגתי "איננו נשואים עדיין" רוצה להתארח השבת אצל חברה נשואה היא ועוד מספר חברות. 1" האם זה ראוי לזוג שיתארחו אצלהם חברות האשה באופן כללי הכוונה האם ככה נהגו גם אבותינו"חברות האשה ישנות בבית שלהם"? 2"האם אין זה נחשב שבת זוגתי יוצאת מרשות אביה לרשות אחרת? 3"האם זה ראוי שבגלל זה הזוג לא יוכל לקיים מצות עונה בגלל חברות האשה, במידה שהבעל לא ישן בביתו בגלל חברות האשה? 4" האין זה יוצר פתח לעברה שהבעל יצטרך לשבת בשבת לבדו עם קבוצת בנות למרות שאשתו עימו הכוונה שחוק וקלות ראש או שיחות הנשים? או שמצידה גם תחול רגש קנאה?
תודה רבה כבוד הרב אשמח לתשובה עוד השבוע

תשובה

1-2. אני מניח שבת זוגתך היא רק ברמה של היכרות וקשירת קשרים, כדי שתגיעו לנישואין כדמו"י. ואם כן, לפי דרך קדושה זו, אין "החתן" המיועד ישן בבית "הכלה" העתידית, ולא ההיפך, עד לנישואין. ולכן השאלה מתייתרת. נכון שבימינו יש לחצים להתיר ביקור לשבת אצל משפחת הכלה, וכן ההיפך. וכשיש נסיבות של הכרח מתירים, בתנאים מאוד מגבילים השומרים על הצניעות.
3. באופן עקרוני, אין זה ראוי, אבל בכל כלל יש יוצא מן הכלל. זוג נשוי, יש והוא מוותר מרצון על תאריך מסוים של עונה, בגלל נסיבות מזדמנות, שהן בבחינת ההכרח - לא יגונה.
4. על פני הדברים, לכאורה, אין זה ראוי.