אותיות

שאלה: 

ב"ה שאלתי אודות האותיות. מצד אחד ידוע הפירוש על "לעולם ה' דברך ניצב בשמים" והיינו יכולים להבין שיש אי שם אותיות בבחינה רוחנית. אך בספרי הקבלה למיניהם מתחשבים אף בצורת האותיות. איך זה יתכן בו ברגע שהכתב האשורי התפתח בתקופות מאוחרות בבריאה, ואף לאחר הימצאו עדיין לא הגיע לידי ישראל עד שבחרו להם הכתב האשורי. וכל מה שידוע כי בזמני הפרעונים היו מציירים על הקירות כי עדיין לא היה לרשותם אותיות. כדוגמת ציור ספינה מסמל נסיעה למרחקים בלב ים ... וכן לכל ציור משמעותו. ובכן איך זה שהרשב"י וכן כולם מתחשבים עם צורת האותיות. ואם יש בני אדם בעולם היודעים מה שהם עושים אין לנו אלא אלו שהם ברומו של עולם! ובכן איך הדבר מתיישב?

תשובה: 

א. אין מקשין על האגדה.
ב. לפי רבינו, הכתב שנקרא "אשורי", אין מקורו מאשור. אלא הוא הכתב שבו ניתנה התורה, והוא יפה ומרובע, ולכן הוא נקרא אשורי כמו מאושר. ולדעת רבינו, חלילה, ששינו את הכתב של התורה. אלא השאירו את הכתב העברי הקדמון לצרכי חולין ולא לכתבי הקודש. והכתב הוא מעשרה דברים שנבראו בערב שבת בין השמשות, דהיינו שנודע לאדם הראשון ברוח הקודש.

תאריך: 
11/07/11 ט' תמוז התשע"א
x

Audio Playlist