תלמיד המפריע לחבריו

שאלה: 

שלום כבוד מארי ילמדנו מורי כיצד על בן תורה לנהוג במקרה דנן:
1. קבוצת תלמידים משתתפת במספר שיעורים קבועים, יומיים ושבועיים.
2. אופן השתתפותו של אחד התלמידים לעיתים קרובות מסיט השיעור ואף מביא לידי כך שההספק נמוך מאוד.
3. הדבר גורם לאי נחת ולא אחת להתמרמרות מרובה לשאר התלמידים.
4. ניסיונות לשנות מצב זה עלו בתוהו.
5. רב השיעור מנסה ככל יכולתו ולעיתים קרובות אף מצליח למנוע, ככל שניתן בזבוז זמן השיעור ולהשתמש בשאלותיו המרובות ובהתנהגותו של התלמיד הנ"ל כבמנוף להעברת מסרים חינוכיים הלכתיים ותורניים, בהתאם לנושא של כל שיעור ושיעור. השאלה
1. מהי דעת תורה בסוגית תלמיד המפריע לשאר חבריו?
2. כיצד על שאר הלמידים לנהוג?
3. אם לא יצלח, ויחזור לסורו, האם להעדיף שיעורים אחרים בעלי הספק רב יותר או לימוד בבית?
תודה

תשובה: 

נרמזתי -
תודה.

תאריך: 
10/07/11 ח' תמוז התשע"א
x

Audio Playlist