מורנו הרב יוסף קאפח

שאלה: 

שלום כבוד מארי, שאלותיי: הרי אין לכתוב פסוק בכתב אשורי, מדין אין כותבים את התורה מגילות מגילות. ובכ–ז ראיתי מספר פעמים שמארי יוסף כתב לפעמים פסוקים בספריו, אשר יצאו בעזרת "מכון משה" כגון פירוש הראב"ש על נביאים ראשונים. הכיצד הדבר מותר? בן הרמב"ם העיד במספר מקומות שאביו חזר בו מדין מסוים, ובכ"ז מארי יוסף לפעמים לא התחשב בעדות זו. אינני זוכר מקומות אלו כעת. מדוע לא סמך מארי בוודאות על עדות בנו של הרמב"ם?
תודה רבה

תשובה: 

1. בדרך ציטטה ודרוש - מותר.
2. בד"כ מדובר בדברים שהיו למארי מספיק סיבות כדי לא לסמוך על הראב"ש.

תאריך: 
03/07/11 ל' סיון התשע"א
x

Audio Playlist