תפילת תענית ומאה ברכות ביום כיפור

שאלה: 

שלום וברכה מארי שאלותיי 1"בתפילת תענית" הש"צ מוסיף ברכה אחת אחר גאל ישראל. והיחיד מוסיף עננו בברכת שומע תפילה. כאשר מתפללים תפילה אחת" הש"ץ מתפלל בקול רם מאבות עד שים שלום. כיצד ינהגו הציבור - האם ישתקו בזמן שהש"ץ מברך את הברכה הנוספת?
2. כיצד נשלים 100 ברכות ביום הכיפור? ע"פ החישוב אנו מגיעים ל -70 בערך. לכאורה יכול לפשוט טליתו ולהניחה הרבה פעמים.
תודה וכל טוב

תשובה: 

תוכל להריח הרבה פעמים ולברך על הריח, וכן על זו הדרך.

תאריך: 
10/06/11 ח' סיון התשע"א
x

Audio Playlist