ברכות

שאלה: 

שלום לכבוד הרב!
האם באמירת ברכות ק"ש או בכל ברכה אחרת (ברכת המזון וכו'..) יש לנו האפשרות לצאת ידי חובת הברכה ע"י שתיקה בכל משך הברכה ועניית אמן בסופה? שכן אני רואה גם בברכת המזון וגם בברכות בתפילה" חלק שאומרים בלחש עם החזן" וחלק שותקים.. האם כשחובה עלינו לומר ביחד עם החזן" יש לענות אחרי הברכה "אמן"?
תודה לכבוד הרב !

תשובה: 

א. כן. אפשר לשתוק ולענות אמן ולצאת ידי חובה, וי"א שזה עדיף מדין ברוב עם הדרת מלך.
ב. בשמונה עשרה - לא. כי חובת כל מתפלל להתפלל מילה במילה עם החזן, ולכן לפי מהרי"ץ יקדים שלוש תיבות לסיים לפני החזן, ויענה אמן אחר ברכת החזן. ולפי מורנו הרב יוסף קאפח, אין להקדים את החזן אלא לאמר עמם מילה מילה, ולא לומר אמן כלל. ובברכות ק"ש, אם רוצה המתפלל לומר בעצמו בלחש עם החזן, כדי שלא יסיים דעתו, יוכל להקדים שלוש תיבות ולסיים הברכות ויוכל לענות אמן אחר החזן. כי בברכות ק"ש להבדיל משמונה עשרה, אין עליו חובה לומר בלחש את הברכות.

תאריך: 
02/06/11 כ"ט אייר התשע"א
x

Audio Playlist