גיטין

שאלה: 

מה המושג אישה מורדת? והאם היא נקראת נואפת או חל בא דין סוטה ע" זה שעברה בי רוח קינאה? למרות שתפסתי אותה מדברת עם גברים בבית? מה ההבדל בין אישה סוטה לבין אישה מורדת?

תשובה: 

מורדת היא אישה שאינה ממלאת חובתה כלפי בעלה, או בתחום חיי אישות או ממלאכות הבית (כשם שגם בעל נחשב למורד כלפי אשתו כשאינו מקיים חובותיו כלפיה). נואפת היא אשת איש שזינתה, והיא אסורה לבעלה ולבועל. ובני הזוג צריכים להתגרש על אתר. והיא מפסידה כתובתה. סוטה היא אישה שיש חשש כלפיה, שמא זינתה, אם נתמלאו תנאים הלכתיים מסוימים נוהגים בה לפי הכתוב בתורה, כדי לברר את האמת. אם גילית שאשתך מדברת עם גברים רבים, הוכח אותה בעניין זה, כדי שתימנע מכך. ואם תמשיך, ואם גם יחמיר המצב, פנה לביה"ד בתביעת גירושין.

תאריך: 
31/05/11 כ"ז אייר התשע"א
x

Audio Playlist