הל' ברכות

שאלה: 

לכבוד הרב רצון ערוסי הי"ו שלום וברכה! לדעת הרמב"ם, שכל המצוות מברך עליהן עובר לעשייתן, כולל נט"י. האם מותר לברך : "בא"ה... על נטילת ידיים" מחוץ לבית הכסא, ומיד לאחר הברכה להכנס ולנטול שם את ידיו בנטלה?
בתודה ובברכה

תשובה: 

כן. כדאי להכין את המים באנטל, לפני שיברך.

תאריך: 
22/05/11 י"ח אייר התשע"א
x

Audio Playlist