כשרות בכלים

שאלה: 

שלום לרב שאלתי היא עקרונית. לפי מורנו הרב יוסף קאפח. כלי אפילו לא ממש נקי מחמץ. שפכתי עליו חומר רעיל. הוא כבר לא ראוי למאכל כלשהוא וגם אין לו שם אוכל. עדיין חמץ ואסור בפסח? חמץ גמור כמו לחם, שכברלא ראוי למאכל אבל נראה כלחם. עדיין חמץ ואסור לראותו או לחילופין שיהיה בשטח שלי?
תודה וחודש טוב..

תשובה: 

1. כלי שנתבשל בו חמץ, גם אם שפכו עליו חומר רעיל, זקוק לניקיון יסודי ולהגעלה. כי בהגעלה אנו מפליטים גם טעם חמץ פגום.
2. חמץ גמור של אחרים מותר לראותו, אם חמץ גמור שלך אתה חייב לבערו. חמץ שאינו ראוי למאכל אדם - מותר לגנזו עד אחרי הפסח.

תאריך: 
04/04/11 כ"ט אדר ב' התשע"א
תגיות: 
x

Audio Playlist