אמירה לגוי בשבת

שאלה: 

לק"י לכבוד הרב רצון ערוסי יצ"ו שלום וברכה קורה לעיתים שיש הפסקת חשמל בשבת ויש צורך גדול להחזיר את החשמל ע"י הרמת המתג. לדעת הרמב"ם אסור לומר ואף לרמוז לגוי לעשות מלאכה בשבת. אולם האם מותר לומר לשני גוים שירימו את המתג וע"י כך יעשו איסור דרבנן (שנים שעשאוה) בשעת צורך גדול/חולי/מצוה? אודה לכה"ר אם ישיב לי ועליו תב"ט דוד משה

תשובה: 

בשעת צורך גדול: חולי או מצווה, ניתן להתיר גם לשני יהודים שיגביהו את המתג ע"י שנסמוך על פוסקים מסוימים, בדבר טיב האיסור בהדלקת חשמל בשבת, אבל בוודאי שע"י שני גויים הדבר מרווח יותר. יש לציין שפוסקים התירו לצורך גדול, או לצורך מצווה של רבים, לומר לגוי אחד.

תאריך: 
11/01/11 ו' שבט התשע"א
תגיות: 
x

Audio Playlist