חזרת הש"ץ

שאלה: 

שלום לכבוד הרב,
זכור לי שכתוב איפה שהוא שהש"ץ מתפלל חזרה ויוצא ידי חובה ומדוע מתפלל גם לפני כן עם כולם בלחש? כדי להסדיר תפילתו.
א. היכן זה כתוב?
ב. האם זה נפסק להלכה?
ג. כנראה שהיום כל מי שעולה ש"ץ לא מודע לכך מה לעשות?

תשובה: 

בגמרא ראש השנה, כי במוסף ר"ה בגלל אריכות התפילה, ובגלל שהיו מתפללים בעל פה, ולא מתוך הכתב, היה מוסכם בין החכמים להתפלל תפילה אחת. הש"ץ בקול והציבור יחד עמו מילה במילה בלחש. בשאר ימות השנה לחש וחזרה. והש"ץ מתרגל עצמו בתפילת הלחש.

תאריך: 
20/12/10 י"ג טבת התשע"א
x

Audio Playlist