חלה ודמאי

שאלה: 

לכבוד הרב הגאון רצון ערוסי הי"ו שלום עליכם! קניתי ככר לחם מנחתום עם הארץ.
1. האם אני חייב להפריש חלה?
2. האם אני חייב להפריש תרומת מעשר ומעשר שני (כדין דמאי)?
בתודה ובברכה

תשובה: 

1-2. אם אין לו שום גורם כשרות שמפקח עליו, ברור שאתה חייב מספק בכל הנ"ל. ובלי ברכה. אבל דומה שאסור לאכול מאותה פת, שמא אינו מנפה ניפוי ראוי מפני תולעים, ושמא הוא משתמש בחומרי עזר אסורים.

תאריך: 
02/12/10 כ"ה כסלו התשע"א
x

Audio Playlist