מורי בהל' ברכות

שאלה: 

לכבוד הרב מורנו ורבנו רצון ערוסי הי"ו שלום וברכה! כתב מורי בהל' ברכות עמ' תקעא בסוף דברי בי"ד: "ופת הבאה בכיסנין שהיא כפי הגדרת רבנו בתשובה ממולא ומטוגן הרי לעולם היא מזונות ואפילו קבע". האם אין סתירה מפורשת לדברי מורי מדברי הרמב"ם עצמו בהל' ברכות פרק ג, הל' (ט) שהרי שם כתב הרמב"ם שפת הבאה בכיסנין אם קבע עליה מברך המוציא?
בתודה מראש

תשובה: 

בהל' ברכות ג, ט, מתייחס רבינו לאפייה, ולכן אם קבע עליה מזונות, יש חובת נטילה וברכת המוציא וברכת המזון. אבל תשובת רבינו מתייחסת לבישול (מטוגן), וכל מיני מזונות שהן בדרך של טיגון או בישול, לעולם ברכתם מזונות.

תאריך: 
02/12/10 כ"ה כסלו התשע"א
x

Audio Playlist