דין סורגים כמעקה?

שאלה: 

שלום לרב האם דין סורגים בחלון בית בקומה גבוהה כדין מעקה לגג לענין ברכות?
תודה רבה?

תשובה: 

לא. רק על מעקה לגג מברכים. שאר המעקות, יש חיוב בהתקנתם משום לא תתן דמים בביתך, ואין בהם מצוות עשה, ועשית מעקה לגגך, ואין מברכים על אי עבירה על לאו, רק כשעושים מצוות עשה.

תאריך: 
02/12/10 כ"ה כסלו התשע"א
x

Audio Playlist