ברכת נטילת ידיים

שאלה: 

שלום לרב הלכות ברכות פרק יא "אבל נטילת ידיים ושחיטה, הואיל ובדברי הרשות הן–אפילו שחט לעצמו–מברך על השחיטה ועל כיסוי הדם, ועל נטילת ידיים" נטילת ידיים בבוקר שהיא חובה מדוע לא יברך ליטול ידיים?.
תודה רבה.

תשובה: 

שתי תשובות בדבר:
א. נט"י של שחרית דווקא אם ישן, כי כך תיקנו, ואם לא ישן, אינו נוטל ידיו, ואם כן הרי זה כדבר הרשות.
ב. הואיל ורוב הנטילה הן מחמת הסעודות, שרובן באכילת פת, לא רצו חז"ל לחלק וישתמשו באותו מטבע לשון על נטילת ידיים.

תאריך: 
25/11/10 י"ח כסלו התשע"א
x

Audio Playlist