הרואה מלכי ישראל מברך

שאלה: 

שלום לרב
הלכות ברכות פ"י "הרואה מלכי אומות העולם, מברך שנתן מכבודו לבשר ודם– מלכי ישראל, מברך שנתן מכבודו ליראיו". האם גם מלך כירבעם בן נבט, אחאב, ומנשה?
תודה רבה.

תשובה: 

כל מלך ישראל שעבד עבודה זרה, ועוד יותר, שחיזק ידי ישראל שעובדים עבודה זרה, הרי הוא כגוי, ולא כיראי ה', וכל הנ"ל בקטגוריה הזאת. כל הנ"ל הוא נראה לי אליבא דהגאון הרב עובדיה יוסף שליט"א, שפוסק שבימינו ניתן לברך ברכה זו גם על נשיאים שיש להם כוח חנינה בדיני נפשות. אבל לפי הגר"י קאפח אין לברך ברכה כזו אלא רק על מלכים שבידיהם ורק בידיהם הסמכות להחליט על הוצאה להורג של נאשם.

תאריך: 
11/11/10 ד' כסלו התשע"א
x

Audio Playlist