פסק הלכה

שאלה: 

אני בחור ספרדי שלומד מפסקי הילקוט יוסף. אין לי רב אחד שאני שואל אותו שאלות, רק פעם אני שואל את רב השכונה, פעם את פוסק הישיבה שלי וכו'.
1. האם זה נחשב שהרב שלי הוא הרב יצחק יוסף (בעל הילקוט יוסף) כי אני רגיל ללכת אחרי מה שכתב בספרו?
2. מה הדין ויש מחלוקת בין הפוסקים האם אני יכול לסמוך על המתיר?
3. מה הדין אם הרב שלי הוא הרב המחמיר במחלוקת האם אני יכול לסמוך על המקל?
4. שאלתי רב שאלה ופסק לי לחומרא האם אני מחוייב לעשות כדבריו - במקרה וראיתי או שמעתי שיש חולקים בדבר?
5. לאחר שפסק לי הרב לחומרא האם אני יכול לשאול אותה שאלה רב אחר בעוד שאני אומר לרב האחר ששאלתי את אותה שאלה ופסקו לי כך וכך?
6. שאלתי רב שאלה ופסק לי להחמיר לאחר מכן מצאתי בילקוט יוסף שהמקל יש לו על מי לסמוך האם מותר לי להקל? אינני רוצה להטריח את הרב - אך האם יוכל הרב לציין לי מקורות היכן אוכל למצוא בגמרות בדברי הראשונים ובשו"ע שמדברים על עניין זה.
בתודה מראש.

תשובה: 

א. עשה לך רב והסתלק מן הספקות.
ב. אכן הרב יצחק יוסף הוא רבך, ופנה אליו בשאלות הלכה למעשה.
2. לא. אם אתה ת"ח, אתה יכול לנהוג לפי הכלל, ספיקא דאוריתא לחומרה, וספיקא דרבנן לקולא. וכל זה כשאינך משיג את רבך, וכל זמן שאתה לא משיג אותו, אבל בכל עת שאתה משיג אותו, שאל אותו כיצד עליך לנהוג.
3. לא. עליך לנהוג כרבך בין לקולא בין לחומרא.
4. אם אין לך רב קבוע, אתה רשאי לשאול, אבל אמור לרב השני מה שאמר לך הרב הראשון.
5. עיין לעיל.
6. לא. רק בשעת דוחק.

תאריך: 
06/10/10 כ"ח תשרי התשע"א
x

Audio Playlist