נוסח מעורב

שאלה: 

שלום לכבוד ברב האם ניתן למצוא דרך לשלב בין השאמי לבלאדי בתפילת יום הכיפורים (בהנחה שאין אפשרות לפצל את המניין)? האם הרב יכול לדרג על פי סדר חשיבות את התכונות הנדרשות משליח הציבור בימים נוראים : קולו ערב ומכיר את הניגון, מתפלל ברגש רב, תלמיד חכם, בעל זקן ומטופל בילדים. מקובל על הציבור

תשובה: 

א. בוודאי שניתן לשלב, וצריכים לשלב, אך מאחר ויש סוגי שאמי, צנעא, שרעב וכיו"ב, ויש סוגי בלבדי: מהרי"ץ, רמב"ם וכיו"ב. עליכם להכין שתי רשימות: של מנהגי מתפללי הבלדי ביוה"כ, ושל מנהגי מתפללי השאמי, ולהעביר רשימות אלו לתלמיד חכמים שמכיר עניינים אלו, והוא יציע לכם הצעות שילוב.
ב. קודם כל יהודי ירא שמים באמת, ובעל מידות טובות, ואח"כ ביתו נקי מעבירות, כלומר בני ביתו יראי ה', ואח"כ תלמיד חכמים, ככל האפשר, ואח"כ יתפלל ברגש, ואח"כ קולו ערב, ואח"כ בעל זקן ומטופל בילדים.

תאריך: 
04/10/10 כ"ו תשרי התשע"א
x

Audio Playlist