מה לענות לשואלים איפה היה אלוקים בשואה?

שאלה: 

יש חילונים שלא מאמינים באלוקים כי הם אומרים שלא ייתכן שהיהודים כל כך סבלו בשואה וזה נראה שאלוקים לא שמע.. אני יודעת שאלוקים היה בשואה בהסתר פנים אבל מה לענות לאותם חילונים?

תשובה: 

לאדם שאין לו אלקים, כלומר לא מאמין באלקים, אי אפשר להשיב היכן היה האלקים בשואה. כי עליו קודם כל להאמין ביישות האלוקית, ואח"כ ניתן להסביר לו על הצדק האלוקי, ועל היחס בין האלקים לנבראים בכלל, ולאדם בפרט. ואח"כ להסביר לו את המשמעות האמתית של הסתר פנים, כי הסתר פנים אינו מצב שבו האלקים מכסה פניו ולא רואה ולא שומע, כי אין לו גוף, ואין לו דמות הגוף, אלא שבני האדם העבריינים, שאינם מתנהגים כפי שראוי להם להתנהג כמי שה' בראם בצלמו, בצלם אלקים, בשכל, ועם הנחיות תורת ה', בני האדם כאלה מוציאים עצמם מהמטריה האלקית הפרושה באופן מיוחד על בני אדם שנבראו בצלם אלקים ומתנהגים בהתאם ברמה שגם מקרינה על אחרים.

תאריך: 
28/09/10 כ' תשרי התשע"א
x

Audio Playlist