בעניין כמה מנהגים של בני יהדות תימן

שאלה: 

1) האם בימי שני וחמישי כאשר מוציאים ספר תורה אפשר להחליף חזן שהוא יאמר אשרי ובא לציון ויגיד קדיש תתקבל או שאותו חזן שעלה בישתבח הוא ימשיך את התפילה עד סוף ובא לציון?
2) האם מנהג התימנים לא לענות כלל ברוך הוא וברוך שמו בברכות אפילו בחזרת השליח ציבור?
3) האם לתימני מותר להניח תפילין של ר"ת והאם תימני המניח עושה בזה יוהרא וזילזול בראשונים?
4) האם אסור לתימנים לעשות כפרות בערב יוה"כ בין בתרנגול בין בכסף שיש בזה מנהג אמורי?

תשובה: 

1. יש נוהגים כן, במיוחד כשיש יתומים, נותנים להם להיות ש"ץ בסדר היום.
2. אין עונים ברוך הוא וברוך שמו.
3. לא נהגו כן. ויש חשש יוהרא בדבר.
4. נראה שכן. כי לא נהגו בכפרות, וקרוב לוודאי בגלל טעם האוסרים.

תאריך: 
20/09/10 י"ב תשרי התשע"א
x

Audio Playlist