שאלות

שאלה: 

שלום לרב 1- האם צריך לברך על בשמים בהבדלה שעושים במצואי כיפור? 2- האם צריך לברך אחרי הצום את הברכה שעשה לי כל צרכי? 3- האם מותר לקפל את הטלית ביום שישי הזה אחרי תפילת ערבית של יום כיפור או שכדאי להשאיר אותה לא מקופלת ?

תשובה: 

1. במוצאי כיפור - אין צורך בברכת בשמים, כי אין הנפש דואבת במוצאי כיפור, מאחר וביום הכיפורים, כיום תענית, אין בו חובת עונג ע"י אכילה ושתייה. אבל במוצאי שבת, מברכים על בשמים, משום שהנפש דואבת בצאת השבת. לאחר שקיימו עונג שבת, באכילה ובשתייה. והנה גם במוצאי יום הכיפורים שחל בשבת, מאחר ואין אוכלים ואין שותים, בגלל התענית, ולכן אין בשמים השנה במוצאי כיפור, שהוא גם מוצאי שבת.
2. לא. כי זו ברכת השחר, רק בזמן שחרית.
3. מותר לקפל הטלית בליל שבת.

תאריך: 
14/09/10 ו' תשרי התשע"א
x

Audio Playlist