האומר אחטא ואשוב...

שאלה: 

שלום לכבוד הרב בענין "אחטא ואשוב" היכי דמי האם דוקא כשיושב בקר רוח ואומר "מחר ב 3 אחה"צ אוכל חזיר ופירות ים ואחרי זה אשוב בתשובה ולא אוכל עוד חזירים" או אפילו כשהביאו לשולחן חזיר ומתאוה אליו ואומר "אוכל רק החזיר הזה בפעם הזאת ואשוב בתשובה ולא אוכל יותר חזירים" גם ביצע "אחטא ואשוב"?

תשובה: 

כששב בתשובה על עבירה שעשה, ולא קיבל על עצמו שלא יעשה אותה עבירה בעתיד, כי סבור הוא שהתשובה היא סליחה ומחילה וכפרה על כל עבירה שעשה. ואינו כן, כי יסוד גדול במהות התשובה - קבלה לעתיד. שבכך מתקן את נפשו להתנתק מן החטא, ומשורשי החטא.

תאריך: 
30/08/10 כ' אלול התש"ע
x

Audio Playlist