פאה נוכרית

שאלה: 

שלום לכבוד הרב.
הרמב"ם בפירושו למשנה בשבת מבאר שהפאה שאמורה שם היא יפה מאוד וכו' הרב יודע מה כתוב שם אני לא זוכר לצטט בע"פ אך משמע שזה יפה מאוד ולבשו אותה כדי להתנאות, הרמב"ם כותב יפה מאוד ולא רק יפה ובדרך כלל הרמב"ם לא מאריך סתם במילים. אם כן, מדוע הרבה רבנים התנגדו בכל תוקף לפאה אם גדול כמו הרמב"ם כותב שזה מותר? אם הרמב"ם פוסק דבר מסויים איך אפשר לבוא בטענה לאישה פלונית שהיא עושה איסור ועוד בביטוים חריפים הרי יש לה על מה לסמוך! גם אם הפוסקים חושבים שפאה זה דבר שלילי, ודאי שזה לגיטימי שהרי זו סוגיה הלכתית אבל איך אפשר לצאת בביטוים כאלה חריפים (כל מיני ביטוים על גיהנם ושכל הצרות בגללן וגם על השואה וכו') אם יש רבנים שמתירים? עד כדי שרב אחד אמר שכל הרבנים אוסרים (והרי הרב משאש הרב קאפח והרבי מליווביטש התירו!)

תשובה: 

אכן הרמב"ם, פיהמ"ש, שבת, ו, ה, כתב: "פאה נכרית - כעין נרתיק, מדביקין בו שער נאה מאוד, ולובשות אותו על הראש, באופן זמני, להתייפות בשער". מדבריו אנו למדים שיש והנשים נהגו להשתמש בפאה נכרית כדי להתייפות אבל רק באופן זמני. זאת ועוד, יש אומרים, שאותו היתר זמני היה רק שהפאה מחליפה את המטפחת שעל שיער ראש האישה, אבל מעל המטפחת היתה עוד מטפחת, ובה כיסו פני האשה, וא"כ גם בפאה נכרית כן.

תאריך: 
16/06/10 ד' תמוז התש"ע
תגיות: 
x

Audio Playlist