פאה נוכרית

תשובה: 

אכן הרמב"ם, פיהמ"ש, שבת, ו, ה, כתב: "פאה נכרית - כעין נרתיק, מדביקין בו שער נאה מאוד, ולובשות אותו על הראש, באופן זמני, להתייפות בשער". מדבריו אנו למדים שיש והנשים נהגו להשתמש בפאה נכרית כדי להתייפות אבל רק באופן זמני. זאת ועוד, יש אומרים, שאותו היתר זמני היה רק שהפאה מחליפה את המטפחת שעל שיער ראש האישה, אבל מעל המטפחת היתה עוד מטפחת, ובה כיסו פני האשה, וא"כ גם בפאה נכרית כן.

תאריך: 
16/06/10 ד' תמוז התש"ע
תגיות: 
x

Audio Playlist