תרומה

שאלה: 

שלום לכבוד הרב,
הרמב"ם פוסק כי אשה אשר נתאלמנה מכהן ויש לה זרע ממנו, רשאית לאכול בתרומה. כמו כן, הרמב"ם פוסק כי גרושה, מרגע קבלת הגט, אינה רשאית לאכול בתרומה. לא מצאתי התייחסות ספציפית לגרושה עם זרע מהכהן, האם דינה כאלמנה או כגרושה ללא זרע? אודה על הפנייה להלכה.
תודה

תשובה: 

היא אוכלת בתרומה, כי דינה כדין בת כהן שנישאת לישראל ונתאלמנה או נתגרשה ממנו, שאם יש לה זרע ממנו, היא אינה אוכלת. ולכן ישראלית שנישאה לכהן, ונתאלמנה או נתגרשה ממנו, אוכלת בתרומה מכח זרע כהן. עיין רבינו, הלכות תרומות, ו, ח - יד.

תאריך: 
23/05/10 י' סיון התש"ע
x

Audio Playlist