גירושין

שאלה: 

בס"ד האם גבר שהתגרש וקיים יחסי מין עם גרושתו - זמן קצר לאחר הגט - יכול להנשא לאישה אחרת אחר כך, או שיש עם זה בעיה הלכתית והאם הקידושין לאישה החדשה תופסים מבחינת ההלכה.

תשובה: 

עיין רבינו, גירושין, י, יז, ושו"ע, אה"ע, קמט, א, שמדובר בבועל גרושתו בפני שני עדים, שאז חזקה שקידשה, וצריכה גט ממנו, אם תרצה להתחתן עם מישהו אחר, ואם אכן אתה מתייחס למצב כזה, יש אומרים שגם המקדש אשה א', כבר נאסר עליו בחיד"ש, לקדש אישה נוספת. אבל אם בא על גרושתו, בינו ובינה, ובין שני עדים כשרים להתייחדות, אין גדר קידושי ביאה. ולכן אין מקום לאסור עליו להינשא עם מישהי אחרת.

תאריך: 
25/01/10 י' שבט התש"ע
x

Audio Playlist